• Kategooria :

Ostueelne ehitustööde kvaliteedi kontroll

Kui plaanite osta omale uut kinnisvara (nt korter, maja, äripind vms), on alati mõistlik juba enne tehingu sõlmimist või hiljemalt ülevaatuse hetkeks kaasta tööde kvaliteedi kontrollimise juurde omaala asjatundja. Olgu tegemist uue või juba olemasoleva hoone või rajatisega. Meie meeskond omab pikaajalist ehitusjuhtimiskogemust Eesti suurimates ehitus- ja kinnisvaraarendusfirmades. Seepärast teame ja oskame leida töödes esinevaid puuduseid, mis ehitusvaldkonnaga igapäevaselt mitte kokkupuutuvale inimesele esialgu märkamatuks võib jääda. Kinnisvara soetatakse sageli kogu eluks ja keegi ei soovi, et uue varaga kaasneksid hilisemad kvaliteediprobleemid, mis häiriksid igapäevast normaalset kasutust või äärmisel juhul lõppeksid suuremahuliste parandus- ja ümberehitustöödega. Seepärast kaitske enda vara, aega ning närve võttes ülevaatusele appi ehitusekspert, kes kontrollib spetsiaalsete töövahenditega kvaliteedinõuete täitmist ning nõustab klienti vajadusel kogu ehitusprotsessi vältel. Meie kaasabil on tänaseks kontrollitud üle 200. korteri ja muu elamispinna ehitustööde kvaliteeti! Pöörduge meie poole, sest aitame Teil teha õige valiku!

Garantiijärgne ehituslike puuduste tuvastamine

Ehitustööde garantiiperioodi lõppemise eelselt on omanikul võimalik esitada kinnisvara müüjale garantii alla kuuluvate puuduste likvideerimiseks vajaminevate ehitustööde nimekiri. Tuvastamaks kõiki eelpool nimetatud puuduseid soovitame kasutada meie ettevõtte inseneridest spetsialistide abi. Garantii kehtivuse säilimiseks lasub garantiiperioodiaegselt ka kinnisvaraomanikul endal erinevaid kohustusi, millest enamik tuleb ka nõuetekohaselt dokumenteerida. Paraku ei ole väga paljud omanikud uut kodu või muud kinnisvara ostes nendest kohustustest sageli ise teadlikud. Välistamaks olukorda, kus garantiiperioodi lõppedes ehitaja või arendaja saab garantiikohustustest juriidilistel alustel taganeda on mõistlik meie poole pöörduda juba kinnisvara soetamise eelselt või vahetult pärast ostutehingu sooritamist. Seeläbi saame anda teile ülevaate kõikidest vajaminevatest toimingutest ja hoolduskohustustest, mis on garantii säilimise eelduseks. Ühtlasi anname teile nõu, mida tuleks teha, et säilitada hoone tehnosüsteemide ja piirdetarindite kasutusiga.

Ehitustööde projektijuhtimine

Tulenevalt meie meeskonna pikaajalisest kogemusest Eesti suurimates ehitus- ja kinnisvaraarendusfirmades saame pakkuda oma klientidele professionaalset ja terviklikku ehitusjuhtimisteenust. Omame juhtimiskogemust nii elukondlike (nt eramute, kortermajade) kui ka paljude teiste hoonete ehitamisel (nt laohooned, hotellid, tervisekeskused, büroohooned jne). Projektijuhtimisteenuse raames aitame kliendil koostada ehituseelarve, arvutame vajaminevad ehitustööde mahud, koostame tööde ajagraafiku, teostame materjalide ja teenuste hankeplaani, korraldame ehitustööde ning materjalide hanked (sh teostame hinnapakkumiste põhjalikku analüüsi) ning aitame koostada kõik vajaminevad lepingud. Ehitustööde juhtimise käigus kontrollime tööde kvaliteeti ning keskkonna- ja tööohutuse tagamist, järgime kokkulepitud ehitustööde ajagraafikust ja eelarvest kinni pidamist ning teostame nõuetekohase ehitustööde dokumenteerimise (sh komplekteerime ja vajadusel aitame koostada kaetud tööde aktid, ehitustööde päevikud, survestus- ja mõõdistusprotokollid, teostusjoonised, kasutus- ja hooldusjuhendid, sertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid). Kui vajate partnerit, kelle kaasabil realiseerida oma kinnisvaraprojekte nii, et nende tööde teostamisel oleks teil kui tellijal mugavus allkirjastada vaid lepinguid ning vaadata hoone valmimist vastavalt ootustele, siis võtke meiega ühendust.

Projekteerimistööde projektijuhtimine

Kvaliteetne ehitis saab alguse kvaliteetsest projektist. Seepärast peab projekteerimistöid juhtima piisavalt pädev spetsialist, kes muuhulgas suudab tellijale anda nõu nii rahaliselt kui ka ehituslikult optimaalseimate lahenduste leidmiseks. Kui soovite ehitada hoonet või rajatist ning vajate ehitusinseneri haridusega kogenud projektijuhti, kes korraldaks ja juhiks projekteerimishankeid, analüüsiks hinnapakkumisi, aitaks koostada projekteerimislepinguid ning kontrolliks teostatud projektide nõuetekohasust ja kvaliteeti, siis võtke meiega ühendust!