KIRJELDUS

Projekt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks

ASUKOHT

Välja tn 54, Kohila vald

KATEGOORIA

Projekteerimine

AASTA

2021

  • KIRJELDUS : Projekt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks
  • ASUKOHT : Välja tn 54, Kohila vald
  • KATEGOORIA : Projekteerimine
  • AASTA : 2021